Blackurrant Soda (Soda Phúc bồn tử) by Moti Piin

130,000

  • Hương vị: Soda Phúc bồn tử
  • Nicotine: 5%
  • Lần hút ~ 380
  • Kích thước: 104,5 x 12 mm
  • Dung tích : 1.6ml
  • Dung lượng pin: 320mAh